Inowrocławianie mogą skorzystać z programu "Ciepłe Mieszkanie"

2022-08-11 7:15
Ciepłe Mieszkanie
Autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

To rządowe wsparcie dla osób fizycznych mających prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Można dostać pieniądze na wymianę pieców. Sfinansować można również podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Najpierw jednak gmina musi uzyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tego trzeba zbadać potrzeby mieszkańców. W tym celu Inowrocław przygotował wstępną deklarację, w której można wyrazić chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu. Zainteresowani udziałem w programie mieszkańcy powinni wypełnić ten dokument. Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie.

Zbadanie potrzeb będzie stanowiło bazę dla miasta do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza, wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36 lub wysłać na adres: srodowisko@inowroclaw.pl w terminie do 31 sierpnia 2022 roku. Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Inowrocław złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną w odpowiednik czasie poinformowani.