Jak pomóc bezdomnym w czasie zimy?

2018-11-29 8:14
Mróz
Autor: brak danych

Dwie noclegownie, jadłodajnie i ogrzewalnia dla osób bezdomnych. Takie możliwości pomocy bezdomnym oferuje miasto. Jeśli widzisz osobę bezdomną która potrzebuje pomocy - zareaguj i zadzwoń na Straż Miejską.

Bydgoska ogrzewalnia znajduje się przy ulicy Koronowskiej 15 i jednocześnie może pomieścić 15 osób. Placówka jest czynna od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18:00 do 8:00 rano. Zapewni ona ogrzanie się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18 stopni Celsjusza. Każda osoba która przebywa w ogrzewalni może liczyć na miejsce siedzące, dostęp do gorącego napoju, a w razie potrzeby wymianę odzieży. Pomieszczenia sanitariatów umożliwiają też stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantują możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych. Na terenie miasta znajdują się placówki, które udzielają schronienia osobom bezdomnym. W naszym mieście funkcjonują schroniska dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi przy ulicy Polanka 9 oraz dla schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Fordońskiej 422. Bezdomni mogą korzystać z posiłków w ramach programów finansowanych ze środków budżetowych. Muszą jednak posiadać decyzję z ośrodka pomocy społecznej. Ci, którzy nie przebywają w schroniskach i nie chcą rejestrować się możliwość tą zapewniają na terenie miasta następujące jadłodajnie: • Stołówka PCK – ul. Floriana 18, kuchnia dla ubogich im. Brata Alberta – ul. Koronowska 18, • Jadłodajnia Betlejem – ul. Drukarska 6, • Jadłodajnia Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo – ul. Ossolińskich 2, • Jadłodajnia Centrum Chrześcijańskiego Misji Betezda – ul. Czartoryskiego 12. Jadłodajnie prowadzone przez MOPS, w których wymagana jest decyzja, znajdują się na ulicy Ogrodowej 9 oraz Toruńskiej 272. Dodatkowo działają w Bydgoszczy tzw. Jadłodzielnie przy ul. Gdańskiej 79 oraz przy kampusie WSG (ul. Garbary 3). Najważniejszym elementem pozostaje reakcja każdego z nas, na przypadek świadczący o konieczności i celowości objęcia pomocą i wsparciem ludzi pozbawionych przysłowiowego dachu nad głową. Taka reakcja jest niezwykle ważna i w praktyce może sprowadzić się do przekazania informacji telefonicznej do jednego z podmiotów opieki społecznej czy po prostu na telefon alarmowy 112 lub do Straży Miejskiej 986.