Jakie będą rekolekcje wielkopostne dla szkół w diecezji bydgoskiej?

2022-01-24 6:47
bp Krzysztof Włodarczyk
Autor: alg/dobremedia.org

O tym mówi najnowsze zarządzenie ordynariusza - biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Zaproponował w nim dwa terminy. Jednocześnie w dokumencie są podane możliwe formy przeprowadzenia nauk.

Biskup bydgoski zwrócił uwagę w zarządzeniu na to, że wciąż panuje epidemia i trzeba mieć baczenie na to, by nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Napisał, że w małych szkołach i parafiach można podtrzymać tradycyjną formę trzydniowych nauk w szkole i kościele. Jednak w dużych placówkach oświatowych należy rozważyć możliwość prowadzenia rekolekcji w podziale na klasy przy współpracy grona pedagogicznego. W szczególnych przypadkach, można ją przeprowadzić podczas lekcji religii.

Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy przygotowuje już materiały, które mają pomóc w przeprowadzeniu tegorocznych rekolekcji. Będą one dostępne dla prowadzących w internecie od 19 marca. Zaś proponowane terminy przeprowadzenia nauk to 28-30 marca dla uczniów szkół podstawowych oraz 4-6 kwietnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ordynariusz bydgoski przypomniał też o obowiązku poinformowania dyrektorów szkół o formie i dacie rekolekcji do 20 lutego.