Jest ostateczny projekt remontu Placu Kościeleckich

2022-05-04 12:36
Wizualizacja Placu Kościeleckich
Autor: Urząd Miasta w Bydgoszczy

Miejsce to ma zostać zrewitalizowane. Bydgoski ratusz zaprezentował wizualizacje. Jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na prace budowlane.

Zachowane zostaną wiekowe kasztanowce. Wśród nich powstanie nowa główna aleja spacerowa z nawierzchni mineralnej. Jeszcze więcej kwitnących roślin uzupełni ten krajobraz. W najbliższym czasie wypracowane zostaną rozwiązania dotyczące oświetlenia wewnątrz Placu. Po rewitalizacji zyska charakter otwartej zielonej przestrzeni w centrum miasta. Uzupełnieniem alei spacerowej będzie montaż elementów małej architektury. Estetyczne i wygodne ławki sprawią, że Plac stanie się miejscem wypoczynku i spotkań pobliskiej uczelni, centrum biznesowego, ośrodka kultury i kościoła.

Plac Kościeleckich pozostanie węzłem komunikacyjnym, dlatego tak ważna jest likwidacja barier architektonicznych w tym miejscu. Pojawią się dwa przejścia pomiędzy częścią północną, a południową, a wejścia na skwer od jego szczytów zostaną wyprofilowane. W ramach robót przebudowane zostaną również wewnętrzne instalacje podziemne. Poza częścią "centralną" przebudowane zostaną strefy przystankowe oraz chodniki przy sąsiadujących budynkach. Modernizacji ulegnie również nawierzchnia ulic na całym Placu niemalże do skrzyżowania z ulicami: Długą i Pod Blankami. Miejsca do parkowania zostaną zabrukowane kamienną kostką. Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem.

W podziemnej części Placu powstanie zbiornik retencyjny. To ważny element rozbudowy systemu bydgoskiej kanalizacji deszczowej. Rozwiąże on problem zalewanych ulic podczas intensywnych opadów. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie suszy. Ta część inwestycji realizowana będzie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy. Urzędnicy zakładają, że wszystkie prace potrwają ponad rok.