Jest umowa na przebudowę zachodniego wiaduktu w ciągu Alei Armii Krajowej

2022-07-11 6:09
Asfalt
Autor: fot. Robert Klonowski/Eurozet

To wiadukt imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Bedzie miał dwa pasy ruchu. Skorzystają z niego także piesi i rowerzyści.

W pierwszej kolejności wykonawca zoptymalizuje dokumentację. W zakres zadania wchodzi rozbiórka obiektu i budowa nowego oraz doprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak drogi rowerowe. Koszt inwestycji to prawie 29 milionów złotych. Za prace odpowiadać będzie firma Mostostal Kielce. Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe.

Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku. Zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny. W jego miejsce - powstanie droga rowerowa. Będą schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego.