Kolejne remonty bydgoskich ulic

2019-04-12 8:00
Roboty Drogowe
Autor: brak danych

Miasto przygotowuje się do kolejnego remontu bydgoskich ulic. Kontynuowane będą prace rozpoczęte w poprzednich latach oraz na ulicach o dużym natężenie ruchu. Dzięki nowym nawierzchniom po Bydgoszczy będzie jeździło się wygodniej.

W tym roku na remonty ulic i poprawę obsługi terenów inwestycyjnych miasto przeznaczy ok 12 mln złotych. W pierwszej kolejności prace zostaną zlecone na 5 odcinkach ulic:

  • Wojska Polskiego (od ul. Chemicznej do Baczyńskiego)
  • Pod Skarpą ( od ul. Jasienieckiej do Matki Teresy z Kalkuty)
  • Toruńskiej ( od ul. Spokojnej do ronda Toruńskiego)
  • Gajowej (od ul. Fordońskiej do Curie-Skłodowskiej)
  • Północne mosty Solidarności w ciągu ul. Focha.
Prace polegać będą na usunięciu starej nawierzchni i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac regulowane będą wszystkie studnie i kratki. Na koniec drogowcy wykonają nowe oznakowanie poziome. Dodatkowo na mostach Solidarności naprawiane będą dylatacje (specjalne szczeliny pozwalające na prawidłową pracę konstrukcji mostowej). Po wyłonieniu wykonawców pierwszego etapu prac możliwe będzie opracowanie zakresu i zlecenie kolejnych robót. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia pierwszego przetargu na remonty nawierzchni. Prace po podpisaniu umowy wraz z odbiorami mogą potrwać około 2 miesięcy. Premiowane będą jednak oferty zakładające skracanie czasu realizacji robót.