Komenda Miejska Policji zyska nowy budynek

2018-08-08 8:45
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Autor: brak danych

Wkrótce rozpocznie się remont i rozbudowa 100-letniego gmachu dawnego sierocińca przy ul. Chodkiewicza 32. Obiekty będą służyć policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jest to kolejna duża inwestycja na Bielawach realizowana z unijnym wsparciem. Pochłonie ona około 21 mln zł.

W ramach inwestycji projekt przewiduje wykonanie między innymi kompleksowej termomodernizacji obiektu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej, modernizacji instalacji grzewczej, wentylacji i elektrycznej. W gmachu zastosowane zostanie też oświetlenie energooszczędne. Na realizację zadania Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 7,3 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na początku sierpnia podpisana została umowa z wykonawcą zadania. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2020 roku. Budynek mieszczący się przy ul. Chodkiewicza 32 pochodzi z 1914 roku. Zbudowany został z przeznaczeniem na sierociniec. W 1920 roku nieruchomość została przejęta przez gminę Bydgoszcz. W czasie wojny mieścił się tam niemiecki szpital wojskowy. Od 1965 roku budynek był użytkowany przez funkcjonariuszy milicji, a następnie policji. Obecnie zarządza nim Komenda Wojewódzka Policji, która wcześniej zleciła przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do remontu. Została ona pozytywnie uzgodniona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków..