Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej docenione

2022-04-29 8:42
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Znalazło się na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu. Porównane zostały w nim przedsiębiorstwa energetyki cieplnej z całego kraju. Zestawienie przygotowała Strefa Gospodarki Gazety Prawnej.

KPEC już od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach obejmujących te branżę. Według prezesa KPEC - Andrzeja Baranowskiego- to zasługa wykwalifikowanej kadry, podejścia do klienta, dobrego planowania i realizacji inwestycji. Spółka dba tez o środowisko naturalne. Niemal co roku bydgoski KPEC jest w pierwszej trójce najlepszych przedsiębiorstw w branży.

Przy ocenie firm branży ciepłowniczej kapituła rankingu brała pod uwagę: wyniki finansowe przedsiębiorstwa, nakłady na inwestycje i remonty, wykorzystanie środków unijnych, ilość sprzedanej energii i obsługiwanych węzłów, długość sieci ciepłowniczych, łączną moc zamówioną, ilość awarii, zdobyte nagrody i wyróżnienia. Oceniano też: nakłady na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu w przeliczeniu na jednego pracownika, działalność pod kątem odpowiedzialności społecznej oraz ocenę przedstawicieli branży dokonywaną przez podmioty uczestniczące w rankingu.