Konsultacje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

2020-02-04 21:28
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Autor: brak danych

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach, które dotyczyć mają jej modernizacji i rozbudowy. Można także podzielić się swoimi pomysłami na działania edukacyjne i kulturalne, które powinny odbywać się w bibliotece.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godzinie 18:00 w gmachu Biblioteki na Starym Rynku. Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania konsultacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: 52 33-99-227 Konsultacje społeczne dają możliwość wpływu na ostateczny kształt projektowanego budynku biblioteki, a także propozycji wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturowej, w tym także do mniejszości narodowych i grup wykluczonych. Planowane przedsięwzięcie jest realizowane celem udziału w konkursie o pozyskanie funduszy norweskich z programu Kultura Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla przedsięwzięcia pn. Droga do Nowoczesności – prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.

Materiał Julii Bednarek