Korpus Wsparcia Seniorów szuka wolontariuszy

2022-09-02 8:43
Bydgoszcz
Autor: brak danych

To program pomocy osobom starszym z Bydgoszczy. Zgłaszać się można do 10 września. To propozycja nie tylko dla młodych ludzi.

Głównym celem projektu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Pierwszy nabór wolontariuszy potrwa do 10 września. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 887 507 726 (w dni powszednie w godzinach: 12:00-16:00) oraz mailowo: wspierajseniora@mopsbydgoszcz.pl

Pomoc w ramach projektu udzielana jest wyłącznie seniorom, których faktyczne potrzeby zostały zweryfikowane przez pracownika socjalnego, a poziom samodzielności osoby wspieranej nie wymaga usług i umiejętności specjalistycznych. Do współpracy zapraszamy wolontariuszy w każdym wieku – również samych seniorów. Wsparcie może mieć bowiem także charakter sąsiedzkiego i koleżeńskiego wsparcia, a program sprzyja długofalowemu przeciwdziałaniu samotności, poprzez nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych.

Zakres czynności, w których wolontariusze wspomagają seniorów, obejmie: spacery, rozmowy, wyprowadzenie psa, wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne sporządzanie posiłków, utrzymanie porządku w domu, zakupy, umawianie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, załatwienie prostych spraw urzędowych, łącznie z ewentualnym dowiezieniem seniora do instytucji.

Program Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiony został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wolontariuszom, w ramach podpisywanego porozumienia, zapewniane jest ubezpieczanie NNW i OC, zwrot kosztów dojazdów do seniora, środki higieny osobistej oraz zaświadczenie o pracy wolontariusza.