"Lepsze jutro" z unijnym dofonansowaniem

2018-03-13 9:37
jutro
Autor: brak danych

„Lepsze jutro” to program w którym udział mogą wziąć podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Polega na wykwalifikowaniu opiekunów osób niepełnosprawnych. Skorzystają na tym potrzebujący mieszkańcy, którymi zajmą się nowo wykwalifikowani pielęgniarze. Projekt otrzymał ponad 800 tys złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności społecznych i zawodowych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Beneficjentami będzie 12 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zagrożeni są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki programowi będą mogli zdobyć zawód opiekuna osób niepełnosprawnych, a następnie stworzyć miejsca świadczenia usług społecznych, opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich dla 80 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, w tym osób starszych. Projekt będzie realizowany w ramach działania 9.3 - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt rozpoczął się 1 marca 2018 r. i potrwa do 29 lutego 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 906.687,19 zł, z czego kwota dofinansowania to 834.152.21 zł.