Miasto ogłosiło konkurs na projekty promocyjne i współpracę międzynarodową

2019-01-22 7:14
Projekty Promocyjne
Autor: brak danych

Już po raz szósty miasto zaprasza do ubiegania się o miejskie środki finansowe na realizację projektów, które będą miały szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Bydgoszczy. Na realizację projektów miasto przeznaczy w tym roku 100 tys. zł

Wsparcie miasta uzyskać mogą projekty o charakterze międzynarodowym, które koncentrują się przede wszystkim na współpracy z miastami partnerskimi oraz z krajami, których honorowe przedstawicielstwa dyplomatyczne mają siedzibę w Bydgoszczy. Na dodatkowe punkty liczyć mogą również wnioski zakładające współpracę z Polonią. Ratusz achęca do organizacji przedsięwzięć z udziałem dzieci i młodzieży, a także do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o miastach partnerskich, Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych. Dofinansowane projekty, powinny być zrealizowane do 30 listopada 2019 roku. Maksymalnie można uzyskać nie więcej niż 80% kosztów całego projektu, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10.000 zł brutto na jeden projekt. Maksymalna łączna kwota środków finansowanych na realizację projektów wynosi w tym roku 100.000 zł. Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2019 roku o godzinie 13:00. Komplet dokumentów należy złożyć: osobiście w Biurze Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, pokój 106A lub przesłać pocztą z widocznym dopiskiem na kopercie WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA na adres korespondencyjny Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz lub też pocztą elektroniczną na adres: bp@um.bydgoszcz.pl z tematem wiadomości WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA.