Miasto przygotowuje się do budowy nowych dróg do Łęgnowa

2022-03-09 6:47
Asfalt
Autor: fot. Ulrike Leone/Pixabay

Mają skomunikować tę część miasta oraz tereny inwestycyjne. To tam działa Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. W nowe połączenia zainwestują też sami przedsiębiorcy.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zamierza zlecić jeszcze w tym roku budowę drogi, która poprawi dostępność terenów inwestycyjnych od strony ulicy Nowotoruńskiej. Jest już projekt nowej ulicy łączącej Hutniczą z Nowotoruńską . Przetnie ona tereny sektora „C”, gdzie zlokalizowane są działki inwestycyjne. Część planowanej drogi pokrywa się z obecnym przebiegiem wewnętrznej ulicy Grzybowej. Jest już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadnie zostało skoordynowane z planowaną przebudową skrzyżowania z ulicą Nowotoruńską. Dla tej z kolei inwestycji trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Zmiany układu drogowego w rejonie ulic: Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej ratusz przygotowuje również w porozumieniu z firmą wznoszącą nowe centrum logistyczne. Inwestor przygotowuje kompleksową dokumentację projektową poprawiającą dojazd do tej części miasta. Poniesie też większość kosztów związanych z budową dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Dokumentacja zakłada między innymi budowę nowej drogi dojazdowej do centrum logistycznego. Będzie ona docelowo prowadziła również do ul. Chemicznej – osobny projekt przygotowuje kolejny inwestor. Będą też: przebudowa odcinka ulicy Hutniczej od Łęgnowskiej do pętli tramwajowej, przebudowa pętli autobusowej Łęgnowo, budowa łącznika w kierunku Nowotoruńskiej i odcięcie południowego odcinka Hutniczej od Nowotoruńskiej, by poprawić bezpieczeństwo i uspokoić ruch przy szkole. Zakończenie I etapu tej inwestycji planowane jest w przyszłym roku.