Miasto rewitalizuje ul. Cieszkowskiego

2017-05-04 9:24
Cieszkowskiego
Autor: brak danych

Ogłoszony został przetarg na rewitalizację ul. Cieszkowskiego. Ulica z zabytkowymi kamienicami zyska wkrótce elegancką nawierzchnię z kostki kamiennej, równe chodniki i stylowe oświetlenie. Prace potrwają około 4 miesięcy.

Rewitalizacja ulicy zakłada odtworzenie jej historycznego charakteru. Materiały wykończeniowe na nawierzchniach mają nawiązywać do stylistyki z początku XX wieku. Na chodnikach ułożone zostaną płyty kamienne otoczone opaskami z szarego granitu lub bazaltu. Z kolei na jezdni zastosowana zostanie kostka kamienna z granitu czerwonego. Ulica zostanie wyposażona w stylowe oświetlenie oraz małą architekturę. – To kolejny ważny element przywracania estetyki w salonie miasta – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Przygotowanie tego zadania do realizacji poprzedziło wiele analiz, dyskusji i konsultacji z mieszkańcami. Dzięki nim w sposób odpowiedzialny rozpoczynamy przebudowę ulicy. Najlepsze rozwiązania powstają w toku współpracy Miasta i mieszkańców, choć czasem wymaga to kompromisu - zaznacza prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. Ogłoszony został już przetarg na przebudowę ulicy. O zwycięstwie decydować będą cena, gwarancja i termin wykonania zamówienia. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wstępnie zamierza przekazać plac budowy na przełomie czerwca i lipca. Prace powinny zająć około 3-4 miesięcy. Projekt rewitalizacji został opracowany w 2015 roku. Poprzedziły go między innymi rozmowy ze stowarzyszeniem mieszkańców ulicy A. Cieszkowskiego. Ograniczona zostanie też liczba miejsc do parkowania. Zgodnie z postulatami mieszkańców powstanie około 25 stanowisk na południowym pasie jezdni. Taka organizacja ruchu pozwoli też wytyczyć szeroki, około 4-metrowy chodnik po północnej, nasłonecznionej stronie ulicy. Zróżnicowanie poziomu jezdni i chodnika chociaż jest innym rozwiązaniem w stosunku do oczekiwań mieszkańców pozwoli lepiej zrekonstruować jej historyczny wygląd. Takie rozwiązanie za optymalne uznali też Miejski Konserwator Zabytków i Plastyk Miejski. Do czasu przedłużenia ul. Mazowieckiej na ul. Cieszkowskiego pojazdy będą mogły poruszać się od ul. Pomorskiej do Gdańskiej. Nie wpłynie to w żaden sposób na organizację ruchu na ul. Świętojańskiej. Szacowany koszt restylizacji ul. Cieszkowskiego to 3 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków miasta. Źródło: www.bydgoszcz.pl