Mieszkańcy mają głos

2024-06-10 13:57
Konsultacje społeczne
Autor: UM Bygdoszcz

Ruszyły konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Bydgoszczy. Dokument wyznacza kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami miasta.

Program analizuje między innymi jakość powietrza, zagrożenia hałasem, gospodarkę wodno ściekową czy gospodarkę odpadami. Zawiera w sumie 119 zadań. Są wśród nich zadania własne miasta Bydgoszczy oraz jednostek i spółek miejskich z zapewnionym źródłem finansowania, zadania, których realizacja zależy od tego czy znajdą się na nie pieniądze oraz zadania realizowane przez podmioty zewnętrzne. Program zawiera również informacje dotyczące aspektów finansowych realizacji planowanych działań wraz z ich harmonogramem i koncepcję monitoringu wprowadzania w życie.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy. Swoją opinią można podzielić się na stronie www.bydgoszcz.pl/program. Konsultacje potrwają do 28 czerwca.