Miliony na kulturę

2018-03-19 12:15
k
Autor: brak danych

Ponad 1 mln 300 tys. złotych zostanie przeznaczonych na projekty, które wspierają bydgoską kulturę i popularyzują tradycję i dziedzictwo kulturowe. To wynik konkursów Urzędu Miasta. . Dodatkowo miasto wesprze kwotą ponad 600 tys. zł inne ważne wydarzenia kulturalne.

Na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wpłynęło w tym roku 182 propozycje. Komisja konkursowa wyłoniła 67 zadań, pomiędzy które rozdysponowana zostanie kwota w wysokości 1 mln 375 tys. zł, w następujących konkursach:

  1. Projekty i przedsięwzięcia artystyczne tworzące ofertę kulturalną Bydgoszczy (630.000,00 zł. – 27 zadań)
  2. Projekty z zakresu edukacji i animacji kulturalnej (200.000,00 zł. – 12 zadań)
  3. Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy (215.000,00 zł. – 11 zadań)
  4. Projekty dokumentacyjne oraz wydawnicze (280.000,00 zł. – 12 zadań)
  5. Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych (50.000,00 zł. – 5 zadań)
Kolejny raz będzie organizowane 6 wydarzeń, które otrzymały dofinansowanie w konkursie wieloletnim na lata 2016-2018. W tym roku miasto wspomoże takie wydarzenia jak Bydgoszcz Jazz Festiwal, Boski Fest, Bydgoskie Impresje Muzyczne, Mózg Festiwal czy Vintage Photo Festival kwotą 425 tys. zł.