Można dostać pieniądze na sprzęt komputerowy

2021-11-30 6:45
Komputer
Autor: fot. freeimages.com

To w ramach programu dla uczniów spokrewnionych z byłymi pracownikami PGR-ów. Konkurs na dofinansowania organizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wnioski przyjmuje bydgoski ratusz.

Trzeba się pospieszyć, bo nabór potrwa tylko do 7 grudnia. Można zdobyć grant na zakup komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów. Trzeba spełniać wszystkie cztery kryteria: uczęszczać do zerówki w szkole podstawowej, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, mieszkać na stałe w Bydgoszczy, posiadać w linii prostej krewnego (rodzica, dziadków, pradziadków), który jest byłym pracownikiem PGR zlokalizowanego w dowolnym miejscu w Polsce i również w gminie PGR w tym czasie zamieszkiwał, nie otrzymać na własność lub w drodze użyczenia w latach 2020-2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, ani zwrotu kosztów/dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Jako załącznik należy przedłożyć dokument czytelnie potwierdzający zatrudnienie krewnego w PGR. Powinien też zawierać informacje potwierdzające jego zamieszkanie na terenie gminy PGR. Jeśli w dokumencie dotyczącym zatrudnienia nie ma zapisu dot. miejsca zamieszkania, należy przedłożyć dodatkowo inny formalny dokument, który udowadnia zamieszkanie krewnego w gminie PGR w czasie, gdy pracował w PGR. Gdy wniosek dotyczy ucznia mieszkającego w Bydgoszczy, ale uczęszczającego do szkoły poza Bydgoszczą – należy przedłożyć zaświadczenie z tej placówki, że dana osoba jest jej uczniem.