Można dostać wsparcie na sprzęt komputerowy

2021-10-26 7:08
Komputer
Autor: fot. freeimages.com

Inowrocław zaprasza do udziału w projekcie rodziny popegieerowskie. Wsparcie obejmuje rozwój cyfrowy. To w ramach Grantów PPGR.

W projekcie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi, które mieszkają w miejscowości, gdzie kiedyś funkcjonował PGR. Muszą być członkami rodziny byłych pracowników takich gospodarstw. Można otrzymać wsparcie na zakup sprzętu komputerowego. To nie tylko same komputery, ale także dodatkowy sprzęt np. drukarka, słuchawki czy mikrofon, a także oprogramowanie do pracy i nauki zdalnej.

Sfinansować można także ubezpieczenie zakupionego sprzętu i usługę dostępu do internetu. Trzeba złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. To: oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność i klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. Trzeba się pospieszyć. Termin składania dokumentów mija w czwartek (28.10) o godzinie 15:00 w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia.