Można już składać wnioski o dodatek węglowy

2022-08-18 7:12
Węgiel
Autor: Wikipedia

Chodzi o 3 tysiące złotych rządowej pomocy. To dla tych, którzy palą w piecu węglem. Gdzie w Bydgoszczy przyjmowane są dokumenty?

W Bydgoszczy wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta. Główny punkt przyjęć wniosków znajduje się przy Wojska Polskiego 65 na parterze. Czynny jest od poniedziałku do piątku. We wniosku należy podać między innymi: imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania. Najważniejsze dane, które muszą znaleźć się we wniosku to informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze. Aby przyspieszyć procedurę weryfikacji wniosków - urzędnicy proszą o przygotowanie zaświadczenia o złożeniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada. Pieniądze będą wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Główne źródło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy nie jest wypłacany gospodarstwom domowym podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej.