Nabór do programu Teleopieka dla seniora

2018-03-21 7:45
b
Autor: brak danych

Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, proponowana w marszałkowskim pilotażowym projekcie, który ruszy jeszcze tej wiosny. Udział w nim jest bezpłatny, trwa nabór.

System opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych. Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach lub zawieszkach na szyję, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego. Stosowanie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę ratunkową. System można rozbudowywać, dodając różne funkcje monitoringu, np. lokalizację, czujnik upadku, licznik kroków, pomiar tętna. Pilotażowy system teleopieki będzie dostępny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Urząd Marszałkowski obejmie nim 50 niesamodzielnych osób starszych w całym regionie od kwietnia 2018 do grudnia 2019. Rekrutacja trwa do 23 marca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej telefonicznie (tel.: 56 657 14 69) lub mailowo (e-mail: infosenior@rops.torun.pl). Teleopieka jest częścią przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Polski Czerwony Krzyż marszałkowskiego programu wsparcia seniorów, w którym proponujemy także inne pomocne rozwiązania: opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej.