Nowa bydgoska platforma ekoligczna

2019-01-28 7:59
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Miasto uruchomiło nową platformę informacyjno-edukacyjną. Dzięki niej można m.in. sprawdzić jakość powietrza na terenie całego miasta.

Nowa platforma to element kampanii edukacyjnej prezentującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji. Na platformie informacyjno-edukacyjnej https://walkazesmogiembydgoszcz.ekostrateg.com/ przedstawiamy wyniki modelowania jakości powietrza dla naszego miasta. Dzięki modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń uzyskano ich czasowy i przestrzenny rozkład na terenie całego miasta. Mapa Jakości Powietrza przedstawia stężenia godzinowe pyłu PM10, PM2,5 w µg/m3 w dowolnym punkcie miasta. Ponadto, na mapie prezentowane są w czasie rzeczywistym pole i kierunek wiatru; parametr ten odgrywa decydującą rolę w rozpraszaniu zanieczyszczeń powietrza. Prognoza jakości powietrza obejmuje 24 następne godziny. Oznacza to, że mieszkańcy mogą sprawdzić, jaki jest i jaka będzie jakość powietrza dla każdego dowolnie wybranego miejsca. Mapa pomaga też porównać i raportować jakość powietrza w poszczególnych jednostkach urbanistycznych, dzięki czemu można zaplanować aktywność na zewnątrz. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.