Nowe zbiory w kolekcji Archiwum Akt Nowych

2020-09-10 20:21
Wiersz Haliny Kolbińskiej zapisany szyfrem
Autor: Archiwum Akt Nowych

 Wojskowi kryptolodzy odszyfrowali korespondencję z czasów okupacji. Dzięki ich pracy udało się odczytać listy, których treść przez kilkadziesiąt lat była owiana tajemnicą. Jak udało się złamać szyfr i co zawierają notatki?

Archiwum akt nowych wzbogaciło się o nowe zbiory. Są to listy poety Józefa Szczepańskiego Ziutka pisane do Haliny Kolbińskiej. Przez kilkadziesiąt lat były one w posiadaniu rodziny p. Haliny. Teraz trafiły one do nas – poinformował Mariusz Olczak z Archiwum. Wśród przekazanej korespondencji, były trzy zaszyfrowane notatki. Mimo wielu prób, kodu nie udało się złamać. Z pomocą przyszli wojskowi kryptolodzy. Najpierw ustalono jaką metoda kodową zastosowano. Okazało się, że jest to kod podstawieniowy. Czyli każdej literze odpowiada konkretny symbol. Ponieważ możliwe kombinacje szły w miliardy, posłużono się sposobem. Wybrano dwunastoznakowe słowo i na podstawie jego analizy, dobrano słowo, któremu może ono odpowiadać. W tym wypadku kluczem okazało się "wdzięczności" . Następnie rozkodowano treść notatek. Okazało się, że były to wiersze Haliny Kolbińskiej pisane do poety Józefa Szczepańskiego Ziutka. Złamanie kodu zajęło wojskowym kryptologom ok. godziny.

Szyfr/Łukasz Borowicz