Od 150 lat pomagają niewidomym i niedowidzącym

2022-10-25 6:43
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
Autor: Archiwum placówki

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej imienia Louisa Braille'a w Bydgoszczy obchodzi jubileusz. To najstarsza w Polsce placówka kształcąca osoby z dysfunkcją wzroku.

W bydgoskiej placówce kształcą się niewidomi, słabowidzący, głuchoniewidomi oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rozbudowana baza dydaktyczna i bogata oferta edukacyjna pozwala na naukę i rehabilitację uczniów na każdym etapie kształcenia – od oddziałów przedszkolnych, poprzez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum, szkołę policealną aż po branżowe szkoły I i II stopnia i szkołę przysposabiającą do pracy. Jubileuszowe obchody trwają cały rok. Były już: warsztaty pisma dla niewidomych i słabowidzących, bal charytatywny, występ Rafała Blechacza, wydanie jubileuszowych kartki pocztowej, znaczka i datownika oraz impreza plenerowa na Wyspie Młyńskiej "150 okrążeń na 150-lecie K-PSOSW".

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego systematycznie wspiera modernizację i rozbudowę ośrodka. Dzięki środkom unijnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 między innymi: utworzono nowe i zmodernizowano istniejące pracownie zawodowe placówki - każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Trwają zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, warsztaty kompetencji pracowniczych oraz płatne staże zawodowe, którymi objętych jest 50 uczniów ośrodka. W ramach przedsięwzięcia o wartości ponad miliona złotych szkolenia przechodzą także nauczyciele ośrodka. Wiosną podpisano umowę z wykonawcą kolejnej oczekiwanej inwestycji będącej dopełnieniem systemu opieki nad dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi. Placówka wzbogaci się o nowy budynek przedszkola.