Panele słoneczne pojawią się na kolejnym bydgoskim budynku

2021-12-23 7:16
Bydgoszcz
Autor: brak danych

To w ramach remontu i przebudowy ośrodka BORPA. Instytucja z Kapuścisk opiekuje się osobami w kryzysie. Pieniądze na prace pochodzą w dużej mierze z z unijnego dofinansowania.

Obecnie przy ulicy Śliwińskiego prowadzone są między innymi zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. BORPA prowadzi także szkolenia i zajęcia dla instytucji, placówek oświatowo-wychowawczych oraz studentów. W ośrodku prowadzone są także terapie uzależnień. 3 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego pozwolą na remont i przebudowę znacznej części obiektu oraz jego doposażenie. W ramach przebudowy zaplanowano wymianę okien i drzwi, podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, posadzek oraz instalacji. Odświeżone zostaną: elewacja oraz pomieszczenia wewnątrz budynku. Planowana jest instalacja: klimatyzacji, monitoringu oraz fotowoltaiki. Obecnie trwa przetarg. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy prace potrwają pół roku.