Pierwszaki na start

2023-02-22 8:57
Rusza nabór do bydgoskich podstawówek
Autor: UM Bygdoszcz

Rusza nabór do bydgoskich podstawówek. Internetowa rekrutacja rozpocznie się 23 lutego. Rodzice na zapoznanie z ofertą poszczególnych placówek oświatowych i zgłoszenie swoich pociech do pierwszej klasy szkoły podstawowej mają czas do 8 marca.

Według szacunków we wrześniu do pierwszej klasy może pójść ok. 2900 dzieci (siedmio- i sześcioletnich). W sumie miasto przygotowało ok. 3000 miejsc dla pierwszoklasistów, w 45 szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Z ich szczegółową ofertę można zapoznać się na stronach internetowych placówek. Rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz .

Co trzeba wiedzieć o rekrutacji?

- Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia dokonuje w aplikacji naborowej.

- Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

- We wniosku rodzice mogą wybrać maksymalnie 2 szkoły z określeniem preferencji.

- W przypadku niedostania się do żadnej z wybranych szkół spoza obwodu, system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej.

- W przypadku aplikowania do klasy sportowej, w ramach rekrutacji wymagany jest udział w próbie sprawności fizycznej oraz przedstawienie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale sportowym / mistrzostwa sportowego.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane 28 marca o godz. 12.00. Rodzice będą mieli czas do 4 kwietnia na złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane w ramach rekrutacji otwartej. Wyniki pierwszego etapu naboru będą znane 13 kwietnia o godz. 12:00. Kolejnym etapem będzie rekrutacja uzupełniająca.