Po letnich ogródkach przychodzi czas na zimowe

2021-10-12 6:34
ZDMiKP
Autor: brak danych

Bydgoski ratusz przyjmuje zgłoszenia restauratorów. Ogródki muszą spełnić sporo wymagań. Jakich?

Mają być przede wszystkim estetyczne, przeszklone i ogrzewane. Dzięki temu klienci lokali przy Starym Rynku będą mogli komfortowo korzystać z uroków miasta także jesienią i zimą. Ci ,którzy zgłoszenia już złożyli i otrzymali decyzje - mogli ustawić ogródki już 3 października. Kilkudniowa przerwa w działalności ogródków wynika z konieczności zachowania przez Restauratorów obowiązujących przepisów dotyczących lokalizacji obiektów tymczasowych na okres maksymalnie 180 dni. Okres przerwy w funkcjonowaniu ogródków jest często wykorzystywany przez właścicieli na zmianę aranżacji obiektów.

Do tej pory Restauratorzy odebrali z ZDMiKP ponad 18 umów cywilnoprawnych na dzierżawę gruntu przeznaczonego pod usytuowanie ogródków zimowych, które zostaną z nami do 31 marca. Z uwagi na spadek obrotów z racji pandemii w tym roku obowiązywać będzie preferencyjna stawka opłat za prowadzenie ogródków zimowych: 30 groszy za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni dla lokali posiadających pozwolenie na sprzedaż alkoholu i 10 groszy za metr kwadratowy dla lokali bez takiego pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Każdy projekt takiego zewnętrznego lokalu musi uzyskać akceptację Plastyka Miasta. Zarówno jeśli chodzi o aranżację, jak i: kolorystykę, rodzaj materiałów, oświetlenia oraz wykorzystanych stolików i krzeseł.