Podsumowanie policyjnej akcji ,,Prędkość” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

2020-03-02 7:49
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

Kujawsko-pomorscy policjanci 27 lutego br. przeprowadzili na terenie województwa działania „Prędkość”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości, przede wszystkim w obszarze zabudowanym.

Głównym celem przeprowadzonych działań pod kryptonimem Prędkość było zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja ta miała także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwrócili szczególną uwagę na:

• stan trzeźwości kierujących,

• stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,

• stan techniczny pojazdów,

• przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.

Prędkość to jedna z cyklicznie prowadzonych akcji, której celem jest walka z piratami drogowymi. Działania trwały od godz. 06.00 do 22.00. Kontrole prędkości prowadzone były z wykorzystaniem wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości, a lokalizacja punktów pomiaru prędkości często się zmieniała. W działaniach wzięło udział 303 policjantów ruchu drogowego oraz 11 policjantów innych komórek. Skontrolowanych zostało 2198 pojazdów i ujawniono 1032 przypadki przekroczeń dozwolonej prędkości. Policjanci podczas działań ujawnili także 2 osoby poszukiwane.

Kujawsko-pomorscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze. Kierowcy "noga z gazu", dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni oraz zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami. Uważajmy również na pieszych!