Podsumowanie policyjnej akcji ,,Prędkość” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

2020-09-15 8:47
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

Kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili na terenie województwa działania „Prędkość”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie przypadki łamania ograniczeń, zwłaszcza w terenie zabudowanym. Przez kilkanaście godzin akcji ujawnili 1036 przypadków przekroczenia prędkości

Głównym celem przeprowadzonych w miniony piątek (11.09.20) działań pod kryptonimem Prędkość było zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja ta miała także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwrócili szczególną uwagę na: • stan trzeźwości kierujących, • stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, • stan techniczny pojazdów, • przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego. Akcja Prędkość to jedno z cyklicznie prowadzonych działań, których celem jest walka z "piratami drogowymi". Kontrole prędkości prowadzone były od 6.00 do 22.00. Funkcjonariusze korzystywali z wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości, a lokalizacja punktów pomiaru prędkości często się zmieniała. W działaniach wzięło udział 242 policjantów ruchu drogowego, którzy skontrolowali 1 635 pojazdów i ujawnili 1 036 przypadków przekroczenia obowiązujących ograniczeń. Kujawsko-pomorscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze. Kierowcy "noga z gazu", dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni oraz zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami. Uważajmy również na pieszych!