Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów

2020-09-10 15:36
www.pixabay.com
Autor: brak danych

Kujawsko-pomorscy policjanci ponownie przeprowadzili wojewódzkie działania prewencyjno-kontrolne pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec pieszych i rowerzystów.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w trakcie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Tam gdzie jest to możliwe ruch pieszych i ruch pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego. Najniebezpieczniejsze wykroczenia popełniane przez osoby piesze to: - przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, - przebieganie przez jezdnię, - wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, - przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony. Najniebezpieczniejsze wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych to: - wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, - nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, - nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych, - nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną. Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną alkoholem świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zachęcamy do noszenia odblasków - mówi st. asp. Remigiusz Rakowski z KWP w Bydgoszczy. W akcji wzięło udział 289 policjantów, którzy ujawnili łącznie 425 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i 21 wykroczeń wobec rowerzystów.