Ponad 5,6 miliona złotych na drogi dojazdowe do pól

2022-07-21 7:57
Remont drogi
Autor: fot. Robert Klonowski/Eurozet

Tyle pieniędzy z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego trafi w tym roku do samorządów lokalnych. Z dotacji sfinansować można budowę i modernizację takich dróg. Wręczone już zostały umowy na dofinansowanie 60 zadań.

Jak mówi marszałek województwa - Piotr Całbecki - "Co roku kujawsko-pomorskie samorządy gminne korzystają z dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych. To małe, jednak niezwykle ważne inwestycje. Utwardzone, odwodnione drogi ułatwiają dojazd lokalnym mieszkańcom do pól uprawnych i poprawiają komfort ich codziennej pracy". Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

O wsparcie wnioskują samorządy lokalne, a podziału środków dokonuje zarząd województwa kujawsko-pomorskiego. Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni, budowie zjazdów i odwodnieniu dróg. Długość budowanych lub modernizowanych w tym roku dróg dojazdowych do pól uprawnych wynosi prawie 42 kilometry.