Porozumienie w sprawie śmieci

2023-03-29 11:05
Porozumienie w sprawie godpodarowania odpadami
Autor: UM Bygdoszcz

Bydgoszcz przedstawiła Toruniowi projekt nowego porozumienia dotyczącego zagospodarowania śmieci. Konieczność jego zawarcia wynikała między innymi z opinii prawnych, które potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Nadrzędnym celem było zabezpieczenie interesu mieszkańców Bydgoszczy. W negocjacje zaangażowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Zgodnie z nowymi zapisami bydgoszczanie nie będą ponosić dodatkowych kosztów transportu odpadów z Torunia do Bydgoszczy. Na etapie negocjacji zapisów nowego porozumienia miasto Bydgoszcz, oprócz pozyskania opinii prawnych, przeprowadziło szereg analiz, a także, na prośbę Torunia, audyt ceny za transport i przeładunek odpadów. Równocześnie projekt porozumienia uwzględnia możliwość wprowadzenia zmian po orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na wniosek Torunia rozpatruje kwestie związane z gospodarką odpadami. Ostateczną decyzję o podpisaniu porozumienia będą podejmowali radni Bydgoszczy i Torunia. Sesja Rady Miasta Bydgoszczy odbędzie się 29 marca.