Powstanie Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej

2018-10-19 8:59
teatr
Autor: brak danych

Placówka zostanie utworzona na Bocianowie - w miejscu Gimnazjum nr 24, po wygaśnięciu szkoły. Co znajdzie się w Centrum?

Gimnazjum nr 24 przy ul. Kościuszki 37 , którego patronem jest Jerzy Sulima –Kamiński, po wygaśnięciu szkoły zyska nowe funkcje. Mieścić się tam będzie Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej. Dzięki temu zrealizowany zostanie postulat bydgoskich środowisk kulturalnych związanych z teatrem alternatywnym . Realizacja tego projektu wpisuje się też w założenia Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017- 2026, szczególnie w zakresie wspierania projektów służących rewitalizacji społecznej zdegradowanych przestrzeni miejskich.

W Centrum działać będzie Studio BBB – Bydgoszcz Black Box - to inicjatywa bydgoskich grup teatralnych zmierzająca do utworzenia w naszym mieście przestrzeni dla działań i prezentacji bydgoskich teatrów alternatywnych, formalnych i nieformalnych grup artystycznych z ukierunkowaniem na teatr, których działania poszerzone są o wymiar edukacyjny i społeczny. W Studio działać będą m. in. Stowarzyszenie Teatralne Juvenkracja, Teatr Pantomimy DAR, Teatr ALELALE, Chór Czarnego Karła, Arle Teatru i Teatr niebopiekło.

W Centrum funkcjonować ma także przedszkole o profilu artystycznym. Prace koncepcyjne rozpoczną się już w styczniu. Zagospodarowany zostanie cały obiekt wraz z otoczeniem, sala gimnastyczna przekształcona zostanie w czynną przestrzeń sceniczną tzw. black box, służący prezentacji różnorodnych form scenicznych, głównie teatralnych z mobilną widownią na około 150 miejsc, z garderobami dla artystów oraz pomieszczeniami magazynowymi dla sprzętu technicznego i scenografii. Sale klasowe zaadoptowane zostaną na sale prób, spotkań warsztatowych itp. Zagospodarowana zostanie również przestrzeń wokół szkoły. społecznych, artystycznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy.