Prace budowlane na trasie Stolno-Wąbrzeźno zostaną wznowione

2020-11-06 15:06
fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Autor: brak danych

Droga wojewódzka nr 548 łączy północną część naszego regionu z autostradą A1. Jeszcze w tym roku ruszy modernizacja 29-kilometrowego fragmentu trasy ze Stolna (powiat chełmiński) do Wąbrzeźna. W pierwszej kolejności wyremontowany zostanie 14,5-kilometrowy odcinek pomiędzy Lisewem (powiat chełmiński) a Wąbrzeźnem. Dziś (6 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji. Wartość zadania to blisko 69 milionów złotych.

- Po trudnościach związanych z koniecznością wyboru nowego wykonawcy możemy dziś ogłosić wznowienie prac budowlanych. Nowa trasa została zaprojektowana zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i zostanie zrealizowana według najwyższych standardów – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. - To jedna z kluczowych inwestycji na drogach wojewódzkich. Dopilnujemy, żeby została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem - mówił podczas spotkania z dziennikarzami wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Umowę na realizację inwestycji podpisali dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przemysław Dąbrowski (ZDW jest inwestorem przedsięwzięcia) i reprezentujący wykonawcę, którym jest konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, członek zarządu Kobylarnii i wiceprezes Mirbudu Sławomir Nowak. Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu (Świecia, Chełmna, Brodnicy i Wąbrzeźna) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Koszt gruntownej przebudowy blisko 29-kilometrowej trasy ze Stolna do Wąbrzeźna to około 150 milionów złotych. Prace budowlane podzielono na dwa etapy. Jako pierwszy wyremontowany zostanie 14,5-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłem autostradowym w Lisewie a Wąbrzeźnem. Modernizacja kolejnego 14-kilometrowego odcinka (Stolno-Lisewo) będzie możliwa po zakończeniu procedur przetargowych. Planowany termin ukończenia prac to rok 2022. W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Prace wykonane wcześniej pozwoliły ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami, trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowane zostanie rondo. Takie rozwiązanie zastosowane będzie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska. Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostaną od niego odsunięte. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych, a w Lisewie powstanie drogowa stacja meteorologiczna. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem pojawi się 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowane zostaną na przecięciu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno - na całym modernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę. Inwestycja w liczbach Długość modernizowanej trasy: 28,5 km Długość odcinka Lisewo-Wąbrzeźno: 14,5 km Długość odcinka Stolno-Lisewo: 14 km Koszt modernizacji odcinka Lisewo-Wąbrzeźno: 68,8 mln zł Szacowany koszt modernizacji odcinka Stolno-Lisewo: 70,9 mln zł Liczba nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym: 7 Gwarancja: 7 lat Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego