Prace rozbiórkowe wstrzymane

2022-11-02 6:44
stop
Autor: brak danych

Mowa o przebudowie wiaduktu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. PKP Polskie Linie Kolejowe wypowiedziały wykonawcy dotychczasowe ustalenia. To z powodu specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami.

Wstrzymuje to główne prace rozbiórkowe na starym obiekcie w ciągu alei Armii Krajowej. Wykonawca, zgodnie z harmonogramem, rozebrał już nawierzchnię na jezdni i chodniku oraz bariery ochronne. Zdemontował betonowe płyty wzmacniające nasypy oraz wykonał rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem. Główne prace rozbiórkowe musiały jednak zostać wstrzymane. Spółka PKP PLK wstrzymała pozwolenia na wyłączenia kolejowe, które umożliwiają wykonawcy prowadzić roboty rozbiórkowe nad torami.

Cofnięcie pozwoleń ze strony PKP PLK uniemożliwia wykonawcy kontynuowanie rozbiórki, nawet w godzinach nocnych. Dodatkowo, jako zamawiający ZDMiKP, jest zobligowany do końca roku wydać na realizację tej inwestycji kwotę 15 milionów złotych w celu pozyskania rządowego dofinansowania na budowę nowego wiaduktu. Wstrzymanie robót uniemożliwia wręcz spełnienie tego warunku. Dlatego również z tego powodu, ZDMIKP wspólnie z wykonawcą, pracuje nad wprowadzeniem zmian w sposobie realizacji i harmonogramie zadania. Wykonawca ma nadal prowadzić roboty przy rozbiórce przyczółków i budowie nowych. Jednocześnie, trwają intensywne rozmowy z firmą Mostostal Kielce, dotyczące wprowadzenia zmian technologicznych umożliwiających otwarcie rontu robót poza strefą torowiska, co wymaga zaprojektowania i wykonania dodatkowych konstrukcji stabilizujących przęsła podczas rozbiórki.