Premia za wiek, czyli świadczenie honorowe dla stulatków

2020-09-14 15:16
pexels
Autor: brak danych

Na Kujawach i Pomorzu 131 stulatkom ZUS wypłaca premię za wiek, czyli świadczenie honorowe. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury lub renty. Może otrzymać je również stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego.

Kwota świadczenia honorowego Wysokość świadczenia honorowego może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które ukończyły sto lat po 29.02.2020r., świadczenie honorowe wynosi 4 294,67zł brutto, tyle co aktualna kwota bazowa. Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Raz przyznane świadczenie ZUS wypłaca co miesiąc w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emerytury czy renty. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie dla stulatka – bez wniosku dla emerytów i rencistów ZUS

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności.

Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego. Oni by otrzymać świadczenie honorowe muszą złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia - wyjaśnia rzeczniczka.

Na Kujawach i Pomorzu najstarsza klientka ZUS mieszka w Bydgoszczy Ponad 2 tysiącom osób w kraju ZUS wypłaca świadczenia z okazji setnych urodzin. W województwie kujawsko-pomorskim premię za wiek otrzymuje z Zakładu 131 osób. Bydgoski oddział ZUS wypłaca 68 świadczeń dla stulatków, a toruński oddział ZUS - 63.

Najstarsza mieszkanka naszego województwa, która otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe to Bydgoszczanka, która w listopadzie skończy 109 lat. Natomiast z terenu działania Oddziału ZUS w Toruniu najstarsza mieszkanka, która otrzymuje z ZUS świadczenia z okazji setnych urodzin ma 106 lat i mieszka w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo. – dodaje Krystyna Michałek