„Przekręcony” licznik to przestępstwo! Pamiętajmy o tym!

2020-01-17 7:46
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

Od 1 stycznia br. podczas kontroli drogowej policjanci sprawdzają stan licznika pojazdu. Na terenie powiatu radziejowskiego ujawniono już 5 aut z podejrzeniem cofniętego drogomierza. Rekordzista miał różnicę ponad 350 tys. kilometrów.

Podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają aktualny stan licznika i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemu CEPiK. Znowelizowane przepisy kodeksu karnego (art. 306 a) stanowią, że jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w aucie jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która cofa licznik, jak i właściciel pojazdu, który zleca wykonanie takiej usługi. Od początku roku radziejowscy policjanci ujawnili pięć przypadków, w których prawdopodobnie cofnięto drogomierze. Rekordzista w dostawczym fiacie miał wskazanie, różniące się o ponad 350 tysięcy kilometrów, w porównaniu z zapisem w systemach informatycznych. Wszystkie ujawnione nieprawidłowości będą wyjaśniane przez radziejowskich policjantów.