Pszczela Ścieżka na wystawie

2022-07-18 7:56
Pszczoła
Autor: sxc.hu

Oglądać ją można na bydgoskim Placu Teatralnym. Jest poświęcona miejscom przyjaznym owadom produkującym miód. Takich lokalizacji w Bydgoszczy nie brakuje.

Twórcą plansz, które stanęły na Placu Teatralnym jest Dawid Kilon, a autorem zdjęć – Patryk Chenc. Wystawę można oglądać do końca lipca. Pokazuje jak działa Pszczela Ścieżka. Ta powstała w ramach realizowanego w latach 2019-2021 przez Miasto Bydgoszcz projektu BeePathNet: “Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”. Miał ON na celu ochronę pszczoły miodnej i dzikich zapylaczy poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i promowanie pszczelarstwa w mieście.

Pszczela Ścieżka w Bydgoszczy stale się rozwija. Aktualnie jest to 16 punktów na terenie miasta: pasieki oraz miejsca związane z edukacją przyrodniczą, gdzie możemy dowiedzieć się więcej o ochronie zapylaczy.