Ratusz przygotowuje się do kolejnych inwestycji mieszkaniowych

2017-03-13 10:07
Budynek przy ul. Saperów 207
Autor: brak danych

Tym razem na Jachcicach.

Planowany jest tam remont charakterystycznego budynku wielorodzinnego przy ul. Saperów 207. Miasto zamierza pozyskać na ten projekt 1,7 mln złotych z funduszy europejskich. W budynku powstanie 13 lokali socjalnych. Bydgoszcz stara się też o środki na stworzenie mieszkań wspomaganych. Będą one dedykowane osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zapewni ich mieszkańcom przygotowanie, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. W wyremontowanych przez Miasto lokalach, MOPS będzie świadczył usługi (okresowe) dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego: bezdomnych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnością ruchową w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Wartość tego projektu szacowana jest na ok. 800 tysięcy zł. Oba przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania.