„Razem Bezpieczniej” – podsumowanie akcji Straży Miejskiej

2020-01-28 20:32
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

W minionym roku bydgoska Straż Miejska przy wsparciu Prezydenta Miasta oraz poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, z sukcesem ubiegała się o dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację autorskiego projektu pod nazwą „Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze”.

Celem projektu Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze była poprawa bezpieczeństwa na bydgoskich drogach, poprzez zmianę mentalności dzieci, młodzieży i dorosłych w kwestii używania odblasków oraz sprowokowanie do refleksji na temat opłacalności ich noszenia. Efekty projektu będą miały działanie dalekosiężne – nie ograniczą się bowiem tylko do czasu jego realizacji, ale przyniosą także korzyści w przyszłości. Ma on długofalowo podnieść świadomość mieszkańców Bydgoszczy w zakresie stosowania odblasków, które poprawiają widoczność na drodze wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, przekonujące do noszenia odblasków rozpoczęto od dzieci przedszkolnych oraz ze szkół podstawowych. Następnie wśród młodzieży, nauczycieli i dorosłych, a także seniorów. Każda z tych grup poprzez aktywny udział w zajęciach, konkursach i olimpiadach wiedzy, zyskała praktyczne wskazówki z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drodze ze szczególnym uwzględnieniem problematyki widoczności uczestników ruchu i sposobów jej poprawy. Dzięki dotacji celowej MSWiA przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, uczestnicy projektu pn. Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze, zostali wyposażeni w różnorakie elementy odblaskowe (m.in. kamizelki, zawieszki, odblaski LED itp.), które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści). Współpraca wielu podmiotów i instytucji (m.in. Komenda Miejska Policji w Bydgoszcz, Straż Miejska w Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Żandarmeria Wojskowa oraz harcerze i wolontariusze), która jest jednym z filarów krajowego programu Razem bezpiecznej, pozwoliła na sprawną realizację projektu. Był on rozplanowany na przestrzeni całego 2019 roku i obejmował następujące działania:

  • przeprowadzenie na terenie placówek oświatowych w Bydgoszczy 1 386 godzin zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz 12 godzin skierowanych do rodziców.
  • 463 spotkania z przedstawicielami grona pedagogicznego,
  • 1 309 kontroli prewencyjnych w okolicy i na terenie placówek oświatowych w Bydgoszczy.