Rozpoczęła się przebudowa starej biblioteki UKW

2020-02-04 15:00
Stara biblioteka UKW zostanie przebudowana
Autor: brak danych

Rozpoczęły się prace remontowe starej biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30. Kilkudziesięcioletni budynek, modernizowany i oddany do użytku na początku lat 90., zyska nowy kształt i funkcje.

W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną prace rozbiórkowe. Znikną dobudowane od strony południowej (od strony budynku głównego uczelni) części: sanitarna, klatki schodowe, taras i dobudówka mieszcząca dawną czytelnię internetową. Zasypany zostanie również tunel łączący byłą bibliotekę z budynkiem głównym Collegium Maius. Po niezbędnych rozbiórkach rozpocznie się proces rozbudowy obiektu. Powstanie między innymi nowa klatka schodowa z windą dla osób niepełnosprawnych oraz powiększone zostaną pomieszczenia na parterze, od strony południowej oraz wschodniej. - Prace przy przebudowie budynku starej biblioteki mają na celu powiększenie bazy dydaktycznej uczelni – mówi prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. – Jeśli to możliwe, staramy się koncentrować ją na terenie głównego kampusu uczelni lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Całej inwestycji towarzyszyć będzie szeroko zakrojona wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Prace w otoczeniu remontowanego budynku obejmą m.in. wymianę nawierzchni dróg wewnętrznych kampusu, budowę nowych chodników oraz trawników. Całość prac pierwszego etapu zamknąć powinna się do końca tego roku. Zwycięzcą przetargu na jego wykonanie zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR z Bydgoszczy. Wartość zamówienia to niemal 4 mln zł. Inwestycja objęta została pięcioletnią gwarancją. W drugim etapie prac ekipy budowlane zajmą się remontem i adaptacją wnętrz dawnej biblioteki. Uczelnia przygotowuje przetarg na to zadanie.