Seniorzy z Bydgoszczy mają już bransoletki życia

2021-10-20 6:23
Senior
Autor: pixabay.com

To w ramach wojewódzkiego projektu partnerskiego "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Urządzenia mają monitorować funkcje życiowe. Posłużą też do szybkiego wezwania pomocy.

W ramach projektu stworzony został opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej. Od początku września bieżącego roku działa już centrum operacyjne. Dyżurują w nim wykwalifikowani ratownicy medyczni. Pomocą zostaną osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przede wszystkim to mieszkający samotnie seniorzy. Druga grupa to osoby z ich otoczenia - pełniące funkcje opiekuńcze, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Projekt skierowany jest do w sumie 3 tysięcy osób z całego region, a w Bydgoszczy skorzysta z niego 507 osób. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a partnerami 78 gmin i powiatów. Na działania przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2023 roku.