Sieć szkół przyjęta

2017-03-31 10:15
sssss
Autor: brak danych

Radni miasta Bydgoszczy przyjęli osiem uchwał oświatowych, w tym dwie uchwały dostosowujące sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. Przyjęcie uchwał zakończyło pierwszy etap pracy nad wdrożeniem reformy przygotowanej przez rząd.

Uchwały przyjęto podczas środowej sesji, 29 marca. Teraz dyrektorzy placówek oświatowych mogą rozpocząć przygotowania do nowego roku szkolnego. Trwają prace nad opracowaniem arkuszy organizacyjnych, które pozwolą poznać rzeczywistą skalę koniecznych zwolnień w szkolnictwie.

W placówkach opracowywane są również plany remontowe. Dwumiesięczne wakacje letnie będą musiały być wystarczającym okresem na wykonanie niezbędnych prac i przystosowanie szkolnej infrastruktury do nowego ustroju. Ponadto, wprowadzana reforma oznacza konieczność przeprowadzenia w kilkudziesięciu szkołach pełnej inwentaryzacji i archiwizacji.

Bardzo ważne są także podejmowane przez miasto działania mające pomóc zwalnianym nauczycielom w znalezieniu pracy. W tym celu od poniedziałku (28.03) działa już Miejski Bank Nauczycieli. Z kolei nabory do szkół ruszą po 15 kwietnia – o szczegółowych terminach będziemy na bieżąco informować.

Do 30 listopada br. radni będą musieli przyjąć kolejny pakiet około 50 uchwał stwierdzających powstanie 8-letnich szkół podstawowych. Źródło: www.bydgoszcz.pl