Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 obchodzi 50. urodziny

2022-10-24 7:56

Placówka imienia Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy ma już pół wieku. Szkoła ta nie tylko uczy. Przede wszystkim daje możliwość terapii i wspomagania rozwoju młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Specjalny Zakład Wychowawczy dla dzieci i młodzieży umysłowo upośledzonej w Bydgoszczy powstał w sierpniu 1972 roku. W skład placówki weszła Szkoła Podstawowa nr 54 imienia Marii Grzegorzewskiej dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, a dwa lata później procesem dydaktyczno-wychowawczym objęte zostały również dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wówczas powstał przy placówce także internat.

W listopadzie 2019 r. oddano do użytku nowo wybudowaną salę rehabilitacyjno-sportową. 1 września 2020 roku zaś został otwarty oddział przedszkolny, czyli tak zwana zerówka. We wrześniu ubiegłego roku zorganizowano też Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, od grudnia zaś działa też Ośrodek Wsparcia i Testów w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie w Ośrodku uczy się 223 uczniów w Szkole Podstawowej nr 51 i Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3. Dzieci i młodzież w placówce oprócz zajęć edukacyjnych są objęte różnymi formami terapii oraz zajęciami pozalekcyjnymi.