Stypendia dla najlepszych

2024-02-15 13:23
Ubiegłoroczne spotkanie ze stypendystami
Autor: Mikołaj Kuras dla UMWKP

Stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Dostanie je w sumie ponad pół tysiąca uczniów techników i szkół branżowych. Wsparcie finansowe trafi także do uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i humanistycznych.

Pieniądze w ramach programu Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza to środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin. Projekt realizowany jest w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Wsparcie trafi do 520 uczniów. 420 z nich to uczniowie techników, a setka – szkół branżowych. Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 złotych. Jest ono wypłacane przez 10 miesięcy.

714 uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół muzycznych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Pomorza i Kujaw II. Wysokość stypendium wynosi od 300 do 500 złotych miesięcznie. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Urząd Marszałkowski nagrodzi w tym toku w sumie ponad 1200 prymusów.