Świadczenie honorowe dla stulatków

2020-09-11 16:09
www.pixabay.com
Autor: brak danych

Na Kujawach i Pomorzu 131 stulatkom ZUS wypłaca premię za wiek, czyli świadczenie honorowe. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury lub renty. Może otrzymać je również stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego.

Każdy stulatek może liczyć na specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Przyznawane jest ono wszystkim bez względu na staż pracy czy pobieraną emeryturę lub rentę. Jedynym warunkiem, aby je otrzymać jest ukończenie 100 lat.

Kwota świadczenia honorowego

Wysokość świadczenia honorowego może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które ukończyły sto lat po 29.02.2020r., świadczenie honorowe wynosi 4 294,67zł brutto, tyle co aktualna kwota bazowa. Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Raz przyznane świadczenie ZUS wypłaca co miesiąc w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emerytury czy renty – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie dla stulatka – bez wniosku dla emerytów i rencistów ZUS

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego. Oni by otrzymać świadczenie honorowe muszą złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia - wyjaśnia rzeczniczka.

Na Kujawach i Pomorzu najstarsza klientka ZUS mieszka w Bydgoszczy

Ponad 2 tysiącom osób w kraju ZUS wypłaca świadczenia z okazji setnych urodzin. W województwie kujawsko-pomorskim premię za wiek otrzymuje z Zakładu 131 osób. Bydgoski oddział ZUS wypłaca 68 świadczeń dla stulatków, a toruński oddział ZUS - 63. Najstarsza mieszkanka naszego województwa, która otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe to Bydgoszczanka, która w listopadzie skończy 109 lat. Natomiast z terenu działania Oddziału ZUS w Toruniu najstarsza mieszkanka, która otrzymuje z ZUS świadczenia z okazji setnych urodzin ma 106 lat i mieszka w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo – dodaje Krystyna Michałek.

Trzeba pamiętać o tym, że oprócz ZUS dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłaty realizują także KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA oraz MON.