Szkolenie dla organizacji pozarządowych w czasie pandemii

2020-05-06 12:59
pixabay
Autor: brak danych

Wychodząc naprzeciw organizacjom pozarządowym i osobom, które współpracują z III sektorem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w dniu 7 maja br. o godz. 16 odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line w zakresie realizacji zadań publicznych w dobie pandemii COVID-19.

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizuje szkolenie skierowane do lokalnych ngo’sów i podmiotów współpracujących z trzecim sektorem. Prowadzącym szkolenie będzie Artur Gluziński. Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Co robić kiedy nie mam możliwości realizacji zadania zgodnie z zawartą umową?
  • Czy możliwe jest zastąpienie pewnych działań innymi?
  • Czy można część działań realizować zdalnie?
  • Jak przygotować aktualizację kosztorysu, planu i harmonogramu?
  • Jak wygląda i z czym wiąże się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?
  • Na jakie wsparcie można liczyć w ramach tarczy antykryzysowej: zwolnienie z ZUS, wsparcie na utrzymanie miejsc pracy.
  • Nabory wniosków na przeciwdziałanie COVID-19.
Osoby zainteresowane proszone są o informację wraz z ewentualnymi pytaniami do wykładowcy w zakresie tematycznym szkolenia na adres e-mail: ngo@um.bydgoszcz.pl. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link dostępu oraz instrukcje logowania na szkolenie. Szkolenie on-line odbędzie się w czwartek, 7 maja o godz. 16.