Telefon zaufania dla dotkniętych przemocą

2020-06-15 8:52
www.pixabay.com
Autor: brak danych

W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia.

Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Wsparcie udzielane jest codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach od 17 do 21. Po przerwie spowodowanej epidemią powróciły też cykliczne dyżury prawników bezpłatnie udzielających porad ofiarom przemocy. Prowadzone przez Urząd Marszałkowski Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które sprawuje merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej ofiarom przemocy, pomaga rozwiązywać problemy związane uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i hazardu. Pracownicy biura służą pomocą w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem i alimentacją. Podejmują interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzą mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach biuro zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030 lub kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej: adres niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl. Prawnicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pełnią dyżury prawne nie tylko w siedzibie biura mieszczącej się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, ale także w kilku miastach województwa. Są to: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica oraz Chełmno.