Trwa nabór do szkół podstawowych

2022-02-17 6:27
Szkoła
Autor: fot.Ramadhan Notonegoro/Pixabay

Rekrutacja w Bydgoszczy ruszyła we wtorek (15.02). Jest prowadzona przez internet. Na zapisy czas jest do 3 marca.

Miasto szacuje, że we wrześniu do pierwszej klasy wyruszy 2,8 tysiąca dzieci. Oprócz tego - na wniosek rodziców, naukę w pierwszej klasie mogą rozpocząć sześciolatki, ale tylko w przypadku kiedy wcześniej korzystali z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rekrutacja do podstawówek jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego Vulcan. Urzędnicy przygotowali miejsca w 45 szkołach podstawowych. Rodzice i opiekunowie mogą odwiedzać strony internetowe placówek, by poznać ich szczegółowe oferty. Lista szkół podstawowych wraz z przydatnymi linkami znajduje się na stronie internetowej bydgoskiego ratusza. Wyniki pierwszego etapu naboru będą znane 25 marca o godzinie 12:00. Kolejnym etapem będzie rekrutacja uzupełniająca. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. We wniosku rodzice mogą wybrać maksymalnie 2 szkoły z określeniem preferencji.W przypadku niedostania się do żadnej z wybranych szkół, system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej. Przed przyjęciem do klasy sportowej, wymagane jest wcześniejsze przeprowadzenie testu sprawności fizycznej oraz orzeczenie lekarskie.