Ulica Trzcinowa już otwarta

2022-11-21 7:50
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Przecięcia wstęgi dokonali mieszkańcy i przedstawiciele stowarzyszenia "Trzcinowa buduje drogę 25/75" w towarzystwie prezydenta Rafała Bruskiego. To druga taka inwestycja w tej okolicy. Co się zmieniło?

W ramach inwestycji zrealizowano ulicę w formie pieszojezdni z kostki betonowej, zjazdy, dojścia do furtek, przykanaliki i wpusty uliczne. Koszt inwestycji wyniósł ponad 454 tysiące zlotych- z tego Stowarzyszenie wyłożyło ponad 68 tysięcy złotych. Dzięki temu okoliczni mieszkańcy mogą dojechać do domów po utwardzonej nawierzchni.

Program 25/75 jest realizowany w Bydgoszczy od 2013 roku. Dzięki niemu szybciej można utwardzić niektóre ulice. Występując z wnioskiem o realizację zadania publicznego należy zadeklarować pokrycie 25% szacunkowego kosztu inwestycji, pozostałe 75% kosztów zadania pokryje Miasto. W oparciu o program możliwe są: budowa, rozbudowa lub remont - dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność gminy, a także budynków oraz obiektów małej architektury.