Uważajmy w lasach

2022-05-17 6:01
Las
Autor: lasy.gov.pl

Apelują o to kujawsko-pomorscy leśnicy. Deszczu jest tej wiosny jak na lekarstwo. Ściółka jest bardzo sucha i może dojść do pożaru.

W lesie należy zachować szczególną ostrożność podczas wypoczynku. Nie używajmy otwartego ognia w lesie i jego pobliżu, nie wjeżdżajmy samochodami w drogi leśne, które nie są udostępnione do tego celu, nie parkujmy też samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych. Z Regionalnej Prognozy Zagrożenia Pożarowego wynika, że zagrożenie w naszym województwie jest bardzo wysokie.

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.